Students who learn at own peace have maximum rendement

1 min read

Het is schoolvakantie 2021 voor de meeste studenten, doch niet voor de ondernemer-in-spe Mathieu Nijs. Met zijn business in wording – Liocare - is veel studietijd naar zijn startup gegaan eerder dan naar zijn studies Netwerkeconomie. Gevolg is dat vakantietijd besteed wordt aan studie. Drama of vreugde?

De opdracht: volg 6 cursussen op LinkedIn Learning, gelinkt aan leerdoelen of competenties van de module en schrijf in een blogbericht wat je geleerd hebt, via de STARR methode.

Aanpak: Mathieu was de initiatiefnemer en ik was het klankbord. Tempo: wekelijks overleg.

Resultaat: Een grondige kennismaking en basisinzicht voor Statistiek en databases. Ik citeer Mathieu “Ik heb van alles geproefd, dan weer iets leuk gedaan dan weer iets aanpakken waar ik angst van had. Grappig dat het resultaat een leuke 2e zit geworden is. Op korte termijn heb ik vooral het belang van gestructureerde data geleerd. En dan visueel aantrekkelijk maken met Pivottabellen. Nog belangrijker is, dat ik weet dat ik volgend semester direct aan de bel moet trekken als ik iets niet begrijp of als een opdracht onduidelijk is of vooraf denk ‘oei, dat kan ik niet.’”

Van mijn kant heb ik geleerd hoe waar het is, als ik mijn expertise mag inzitten op het tempo van de lerende. In dit geval een student maar het had evengoed een medewerker in een bedrijf kunnen zijn. Deze coachend werkwijze geeft zo’n vreugde aan ons beiden. Indirect merkte ik hoe Mathieu spontaan planning goed doet, onder het motto 'al doende leren'. Bij mij rijst wel de vraag waarom deze (coachende) werkwijze minder goed lukt in reguliere lesweken van een schooljaar, zeker bij eerstejaars hoger onderwijs.